Hundraser världen över

Precis som hos andra arter finns det också flera olika raser inom gruppen hundar. Med tanke på att hunden är ett sällskapsdjur och har använts inom avel under flera år har många hundraser spritt sig över världen. I Sverige har Svenska Kennelklubben ett register över alla godkända hundraser i landet och här är raserna också indelade i tio olika grupper. Men vilka hundraser finns egentligen i världen, hur har de uppkommit och hur används de?

Olika hundraser

Hundar används till väldigt många olika saker och därför har olika hundraser tagits fram. Vissa raser, t.ex. Pudel, har tidigare använts till fågeljakt men är numera sällskapshundar i största mån. I Sverige finns det flera hundra godkända hundraser men i hela världen finns betydligt fler. Dessutom tillkommer blandrashundar av olika slag som ännu inte är erkända raser i Sverige.

Bland hundar delar man in raserna i kategorier, till exempel fågelhundar, spetsar, taxar, terrier, vallhundar, vinthundar och sällskapshundar. Bland spetsarna finns flera raser, till exempel japansk spets, samojed och älghundar. I gruppen taxar finns alla olika varianter av tax, och inom terrier finns till exempel Tysk Jaktterrier, Bull Terrier och Skye Terrier. Bland sällskapshundarna hittar man bl.a. Pudel, Bolognese och Chihuahua. Hur raserna delas in i olika länder kan variera och många gånger görs uppdelningen beroende på hur rasen används i det aktuella landet. Ibland finns det inte ens någon uppdelning, utan det är kort och gott hundar av olika raser.

Det finns också länder där många hundar lever fritt på gatorna. De anses inte tillhöra någon ras, utan kallas helt enkelt för gatuhundar.

Hur används hundraserna?

Olika hundraser används på skilda sätt världen över. I Italiens bergskedjor kan man till exempel se att kraftigare hundraser med tjock päls används som livräddningshundar och som sällskap vid vandringar och annat. Sankt Bernhardshundar kan ofta avbildas med en karakteristisk tunna runt halsen, eftersom de ofta bar runt på vätska som kunde behövas till törstiga.

Världen över har Terrier-hundar av olika slag använts för jakt, och så sker även i dag, men många hundar av de här raserna avlas också fram för att vara sällskapshundar. Man kan också se att hundar som i Sverige är sällskapshundar utomlands används för olika arbetsuppgifter. Schäfer, labrador och golden retriever är exempel på sådana raser. Arbetande hundar förekommer även i Sverige men inte i samma mån.

Rasernas uppkomst

De olika hundraserna har uppstått på olika sätt. I vissa fall är det naturlig avel som skapat rasen, och sedan har människan tagit vara på rasen och avlat fram flera hundar av samma standard. Ibland har människan också lagt sig i aveln för att få fram hundar med ett speciellt utseende eller lynne. Då väljer människan vilka hundar som ska föröka sig tillsammans och sedan tas valparna till vara och man fortsätter avla på dem tills dess att en ras har etablerats. En ny ras som ännu inte är accepterad som ras i Sverige är Labradoodle. Det är helt enkelt en korsning mellan labrador och pudel. Den är accepterad i många andra länder, men inom Europa är man mer restriktiv med att bevilja nya raser.